---------------------------------------
S O L S T U A

Voksenkollen – OSLO
-----------------------------------------------------------------------Representasjonsvilla for selskaper, bryllup,
overnatting, konferanser og events

KURS OG KONFERANSER

Solstua egner seg godt som kurs- og konferansested,
men er forholdsvis enkelt utstyrt.

Plenumsal 
75 til bords i spisestuen
Utstyr: Lerret, whiteboard med gulvstativ, flippover og prosjektor.
Godt musikkanlegg med mikser og mikrofoner kan benyttes mot et lite tillegg i prisen.

De øvrige stuene egner seg som grupperom.

 

Kristian Qvigstad

Margit og Ewald Bosses stiftelse Solstua 
Thorleif Haugs vei 14, 0791 Oslo. Mob nr. 91 18 59 32
post@solstua.oslo.no