---------------------------------------
S O L S T U A

Voksenkollen – OSLO
-----------------------------------------------------------------------Representasjonsvilla for selskaper, bryllup,
overnatting, konferanser og events

KURS OG KONFERANSER

Solstua egner seg god som kurs- og konferansested,
men er forholdsvis enkelt utstyrt.

Plenumsal 
75 til bords i spisestuen
Utstyr: Lerret, whiteboard med gulvstativ, flippover og trådløst nett.

De øvrige stuene egner seg som grupperom.

 

Kristian Qvigstad

Margit og Ewald Bosses stiftelse Solstua 
Thorleif Haugs vei 14, 0791 Oslo. Tlf. 22 14 10 43
post@solstua.oslo.no